Cele oraz sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz promocji rozwoju średnich, małych i mikro przedsiębiorstw oraz sektora publicznego, w zakresie:

1. pomocy przy zwiększaniu poziomu efektywnego zarządzania, podnoszeniu produktywności oraz jakości świadczonych usług

2. wspierania procesów związanych z optymalizacją kosztów oraz podnoszenia poziomu satysfakcji klientów

3. popularyzowania narzędzi funkcjonujących w modelach nowoczesnego zarządzania

4. promocji informacji na temat struktur anty mobingowych, ochrony danych osobowych, outplacementu oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.