?

Czym powinien charakteryzować się networker?

Osoba, która jest efektywnym i skutecznym networkerem, to nie ten, kto cały czas mówi, tylko ten kto słucha i zadaje właściwe pytania.

Ludzie uwielbiają mówić, twoją rolą jest im na to pozwolić.

Kluczowe umiejętności networkera to:

1. Zadawanie właściwych pytań
2. Uważne słuchanie
3. Wychwycenie ważnego momentu
4. Podążanie za tym momentem jeżeli to możliwe

Nie uczymy się niczego, kiedy mówimy, tylko kiedy słuchamy.

Networking jest dawaniem, najlepszą rzeczą jaką jeden rozmówca może dać drugiemu rozmówcy to pełna uwaga.