Analiza procesowa organizacji

Analiza jest narzędziem, które wykorzystywane jest w pierwszym z dwóch etapów współpracy z firmą. Po niej następuje opcjonalnie etap projektu. Projekt, realizowany jest na podstawie wniosków zawartych w raporcie. Firma może również, korzystając z zasobów wewnętrznych, starać się wprowadzić w życie wskazania zawarte w raporcie. Taki raport przygotowywany jest po każdej analizie.

Analiza daje pełen obraz aktualnego stanu przedsiębiorstwa lub organizacji dotyczący analizowanych obszarów. Wszystkie wnioski zawarte w raporcie są obiektywne. Raport zawiera dodatkowo informacje dotyczące istniejącego potencjału oszczędności w firmie.

Warunkiem podjęcia działań i ich skuteczności jest ścisła współpraca z zarządem firmy.