TPM - Total Productive Maintenance

TPM jest doskonałym narzędziem za pomocą którego angażujemy wszystkie dostępne środki w celu optymalizacji efektywności maszyn produkcyjnych. Narzędzie to angażuje pracowników wszystkich szczebli.

Głównym aspektem TPM to zastosowanie takich rozwiązań, które sprawią, że sami pracownicy, wykonujący prace na maszynach będą w pewnej części za nie odpowiadać. System ten ma za zadanie wyprzedzać mogące pojawić się defekty i uszkodzenia.

TPM skupia się na eliminacji pięciu podstawowych strat wpływających na koszt wytworzenia produktu:

1.       Koszty związane z nieplanowanymi naprawami

2.       Obniżenie kosztów przezbrojeń maszyn

3.       Zmniejszenie czasu przestojów maszyn

4.       Utrata czasu związanego z wytworzeniem produktu, spowodowana zbyt wolną pracą maszyny

5.       Niedbałe użytkowanie maszyny wpływające na częstsze naprawy.